Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

BMS Tel' in Entegre Yönetim Anlayışı;

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumanın topluma olan sorumluluğu, çevre etkilerini önlemenin verimli ve kaliteli üretim anlayışı ile müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilincine dayanır.

Bu amaçla Entegre Yönetim sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak BMS Tel ‘de çalışan herkesin ortak sorumluluğudur.

 

BMS Tel bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda;

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumanın topluma olan sorumluluğu, çevre etkilerini önlemenin verimli ve kaliteli üretim anlayışı ile müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilincine dayanır.

Bu amaçla Entegre Yönetim sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak BMS Tel ‘de çalışan herkesin ortak sorumluluğudur.

BMS Tel bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda;
- Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,
- Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi sağlamayı,
- Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli, güvenilir hizmet ve ürünleri sunmayı,
- Faaliyetlerinde yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
- Belirtilen Kalite, Çevre ve İSG amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için bilgi ve gerekli altyapı ve kaynakları sağlamayı, bu amaç ve hedefleri düzenli gözden geçirmeyi,
- Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
- Faaliyetlerinde atıkları azaltmayı, doğal kaynakları ve enerji verimliliğini korumayı ve etkin biçimde kullanmayı,
- Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek, işbirliği ve geri bildirime dayalı sürekli gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı,
- Riskleri ve iş kazalarını azaltarak ve tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerine katılımlarını sağlayarak, eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
- İş sağlığı ve güvenliği için İSG risklerinden ve fırsatlarından hareketle sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
- İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılımın sağlanmasını ve katılımcılara danışılmasını, taahhüt ederiz.

BMS-EYS-PL00 22.02.2021 - Rev(04)