Skip to content

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, motivasyonu güçlü, bağlılığı yüksek, nitelikleri uygun iş gücü oluşturarak çalışan verimliliğini arttırmayı, şirketin büyüme ve karlılığına katkıda bulunmayı, adil, katılımcı bir yaklaşımla şeffaf bir iletişim ile kültürel gelişimi sağlayan, gelişim odaklı, potansiyeli ortaya çıkaran, yenilikçi, hedef odaklı düşünce yapısını organizasyonun her seviyesine yerleştiren ve ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmeyi hedefler. İnsan Kaynakları, tüm birimlerle stratejik iş ortağı olmayı hedefleyen yaklaşımıyla hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için kalıcı değerler üretmeye çalışır.
BMS Tel vizyon, misyon ve değerlerinden hareketle, insan kaynağı arayışını en doğru ve yetkin adaylarla sonuçlandırmak için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanır. Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır. Yasal merciler, Meslek liseleri, Üniversiteler, Sivil toplum örgütleri ile düzenli iletişimde kalarak potansiyel tüm adayları bünyesine katacak aktiviteler içinde yer alınır.

BMS Tel yüksek performansın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın desteklendiği ve performans sonuçlarının ilgili insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulanır. Temel Performans Kriterleri çerçevesinde çalışma arkadaşlarımız için yıllık olarak belirlenen performans hedefleri gerek sayısal olarak gerekse hedeflere ulaşmada seçilen stratejilere bakılarak değerlendirme yapılır. Şirket hedeflerine katkı kadar, seçilen stratejilerin şirket değerlerine uyumu da ölçümlenir. Düzenli geri bildirim kültürü ile başarı odaklılığın arttırılması amaçlanır.

Çalışanlarımızın hem şirketimizin geleceğine hem de kendi kariyer süreçlerine hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren, çalışanlar için şeffaf kariyer yolları oluşturan ve bunların etkin iletişimini sağlamak hedeflenir. İç ve Dış eğitim organizasyonları ile eğitim planlaması yapılır. İş Sağlığı Güvenliği uygulamaları üzerinde de titizlikle durularak genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirli aralıklarla düzenlenir.

Çalışma arkadaşlarımız işe alım sürecinden itibaren, eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarından fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanır. Tüm çalışma arkadaşlarımızın yasalardan ve şirket içi yönetmeliklerden kaynaklı kazanımlarını korunur. İş süreçlerine paralel gereli olan bazı kişisel verilerin işlenmesi ve/veya saklanması gerektiğinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü kanun ve mevzuata uyumlu hareket edilir.

Çalışma arkadaşlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmez. Aksine farklılıklarımız daha fazla gelişim için bir fırsat olarak kabul edilir. BMS Tel olarak başta eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlere doğrudan veya dolaylı şekilde destek olarak sosyal sorumluluk misyonu üstlenilir.

72.000 Ton
Yıllık Üretim Kapasitesi