Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

BMS Tel “Etik Değerleri”

GÜVEN, VERİMLİLİK, BAĞLILIK, ÇEVİKLİK, FARKLILIK, SORUMLULUK

kavramlarından oluşur.


GÜVEN

Doğruluk ve iş ahlakı çalışma hayatımızın vazgeçilmezidir.


VERİMLİLİK

Müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı bilerek iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlarız. Sürekli gelişime odaklanır, kaynaklarımızı ve zamanı en etkin şekilde kullanırız.


BAĞLILIK

Yaptığımız işe sevgi ve akıl ile bakarız. Yeni fırsatlardan heyecan duyar, iş hayatında karşılaştığımız zorlukları en hızlı şekilde çözecek iradeyi ortaya koyarız.


ÇEVİKLİK

Sektörümüzün değişimini ve değişen ihtiyaçları iyi analiz ederiz. Girişimci bir şekilde fırsatları belirler, bu fırsata odaklanır ve sonuca ulaşırız.


FARKLILIK

Farklı fikirlere ve farklı tecrübelere değer vererek herkesi ortak hedeflerimize ulaşmak için iş birliğine ve katkı sağlamaya teşvik ederiz.


SORUMLULUK

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde gerek kişisel gerek kurumsal sorumlulukları alır ve yaptığımız her işi sahipleniriz. Sözlerimizi eksiksiz tutmak ve taahhütlerimizi yerine getirmek karakterimizdir.