Kuruluş Ortaklık Ve Sermaye Yapısı

KURULUŞ ORTAKLIK  VE SERMAYE YAPISI

Ortaklar Eski Ortaklık Yapısı Yeni Ortaklık Yapısı
Ödenmiş Sermaye Pay Oranı Ödenmiş Sermaye Pay Oranı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU 10.000.000 33,33% 8.550.000 23,41%
Mustafa ZONTUR 10.000.000 33,33% 8.550.000 23,41%
Ali ZONTUR 10.000.000 33,33% 8.550.000 23,41%
Halka Açık Kısım - - 10.875.000 29,77%
Toplam 30.000.000 100,00% 36.525.000 100,00%