Yatırımcı İlişkileri

Ana Sözleşme
Gayrimenkul Değerleme
İzahname
Mali Tablolar
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Faaliyet Raporları