Halka Arz Teşekkür

Halka Arz Teşekkür

21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanan BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 17,50 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin halka arz büyüklüğü olan nominal 10.875.000 TL pay senedine, 209.262 yatırımcıdan, arzın 2,5 katına denk gelen 27.473.033 adet talep gelmiştir 

  Yatırımcı Sayısı Dağıtılan Nominal Değer(TL) Toplam Dağıtılan Değere Oranı(%)
Yurt içi Yatırımcı      
Gerçek Kişi 208.906 10.856.565 99,83048%
Kurumsal 70 3.602 0,03312%
Yurt dışı Yatırımcı      
Gerçek Kişi 286 14.833 0,13640%
Toplam 209.262 10.875.000 100%