Skip to content

Halka Arz Teşekkür

Halka Arz Teşekkür

21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanan BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 17,50 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin halka arz büyüklüğü olan nominal 10.875.000 TL pay senedine, 209.262 yatırımcıdan, arzın 2,5 katına denk gelen 27.473.033 adet talep gelmiştir

Diğer Haberler